روزهشتم نوامبر برابر با ۱۷ آبان ماه خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فعال سیاسی ایرانی که بنیانگزار یک گروه ناسیونالیست عرب بوده است در هلند ترور شد. احمد مولا نیسی ۵۲ ساله موسس گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز بود که برای تشکیل کشوری مستقل در استان نفتخیز خوزستان ایران تلاش می کرد. شاخه نظامی این گروه مسيولیت چندین حمله در داخل ایران از جمله د. پاسدار در ماه ژانویه را برعهده گرفته است .خبر ترورو اینکه عامل آن چه کس و گروهی میتوانسته باشد بخاطر زلزله در غرب ایران در روز ۲۱ آبان خیلی زود از صفحه رادار خبرگزاری ها خارج شد. با اینحال بسیاری ترور نیسی را کار نیروی قدس سپاه می دانند. با توجه به ترور چند ماه پیش سعید کریمیان صاحب شبکه جم در ترکیه و اخیرا هم ترور آقای نیسی این پرسش مطرح می شود که آیا ماشین ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور بطور تمام عیارفعال شده است. بیژن فرهودی در مورد این مساله با یوسف عزیزی بنی طرف فعال سیاسی و دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران به گفتگو نشست