یک قاضی امریکایی به علت توهین نژادی به یک ایرانی در آستانه اخراج قرار گرفت.

یک قاضی در شهر آتلانتا با شکایت یک پناهنده سیاسی ایرانی در آستانه اخراج قرار گرفته است. فضائل عزیزان، پناهنده سیاسی مقیم شهر آتلانتا بعد از مجروح شدن در یک سانحه رانندگی‌ به اتهام آنچه پلیس آن را “رفتار نابهنجار” نامیده است، در یکی‌ از داد گاه‌های مربوط به جرایم راهنمایی‌ و رانندگی‌ دادگاهی‌ میشود. قاضی دادگاه آتلانتا، در جریان رسیدگی به این پرونده، بعد از آنکه متوجه میشود که متهم ملیت ایرانی دارد، وی را موجود “نفرت انگیزی” خطاب می‌کند و میگوید: از کشوری (ایران) که تو میایی، در آنجا زنان هیچ حقوقی ندارند…تو یک موجود نفرت انگیزی هستی‌ که باید بروی زندان.

قاضی شهر آتلانتا بعد این اظهار نظر‌های یکجانبه، متهم را به حد اکثر مجازات ممکن یعنی‌ تحمل ۵ ماه حبس محکوم کرده است که این حکم با اعتراض و شکایت متهم در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی قرار گرفته است. قاضی مرجع بالاتر تایید کرده است که اظهار نظر قاضی اولیه در دادگاه غیر مناسب بوده است.

شکایت آقای عزیزان توسط یک تلویزیون آمریکائی بازتاب خبری داشته است. در گزارش این تلویزیون محلی، ضمن مصاحبه با شاکی‌ با ۲ تن از وکلای شاکی‌ نیز گفتگو شده است. یک گروه حقوق بشری مقیم آمریکا شکایت فضائل عزیزان را نمایندگی می‌کند.