حکم جنجالی محکومیت یک پناهنده ایرانی، چالش جدید برای دستگاه قضایی‌ آمریکا

پاییز سال گذشته، فضائل عزیزان، یک پناهنده سیاسی ایرانی، در شهر آتلانتا در یک تصادف رانندگی‌ مجروح میشود. پلیس محلی به همراه آمبولانس در محل تصادف حاضر میشوند. راننده متخلف که باعث ایجاد تصادف شده بود از طرف پلیس برگ جریمه دریافت می‌کند و مصدوم حادثه(فضائل عزیزان) برای انتقال به بیمارستان به درون آمبولانس حاضر در صحنه منتقل میشود. اما راننده آمبولانس بعد از یک جر و بحث با مصدوم در مورد بیمارستان محل انتقال، از انتقال فضائل عزیزان به بیمارستان امتناع می‌کند، و مدعی میشود که از دهان مصدوم(عزیزان) بوی الکل میاید و به همین خاطر حاضر نیست که وی رابه بیمارستان منتقل کند! مطابق گزارشی که در تلویزیون کانال ۲ آتلانتا منتشر شده است، پلیس جوان حاضر در محل صرفا به همین بهانه به عزیزان دستور میدهد تا از درون آمبولانس خارج و در جلوی ماشین پلیس منتظر باشد تا پلیس‌های متخصص دیگر برای تست الکل از نامبرده به محل اعزام بشوند. بعد از حدود ۲۰ دقیقه، ۲ ماشین گشت پلیس به صحنه تصادف میرسند، و بعد از انجام تست الکل مشخص میشود که مصدوم مست نیست و تحت تاثیر الکل نمیباشد. اما علارغم منفی‌ بودن این نتیجه تست الکل، فضائل عزیزان از سوی پلیس به اتهام “رفتار نابهنجار” برگ جریمه دریافت و به زندان منتقل میشود و حدود ۳ ساعت بازداشت میشود

.

آنچه در دادگاه ترافیک اتفاق افتاد

فضائل عزیزان، بعد از ۳ ساعت بازداشت، از زندان آزاد میشود و چند ماه بعد برای تعیین تکلیف در دادگاه شهر سندی سپرینگ ، حاضر میشود تا در راستای اتهام انتسابی(رفتار نابهنجار) از خود دفاع کند. مطابق اسناد رسمی‌ که از محتویات پرونده در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است، فضائل عزیزان در دفاع از خود، ضمن اشاره به ملیت ایرانی خود، پلیس آمریکا را متهم به سؤ استفاده از قدرت می‌کند که به گفته او بدون دلیل موجه وی را دستگیر کرده ا‌ند، و از قاضی درخواست صدور حکم برأت می‌کند. اما قاضی پرونده پس از استماع دفاعیات متهم و آگاهی‌ از ملیت ایرانی وی، شروع به عقده گشایی می‌کند و خطاب به فضأل عزیزان میگوید: شما ۸ سال است به عنوان پناهنده به آمریکا امدید، از جائی(ایران) که شما آمدید، هیچ قانونی وجود ندارد. شما می خواستید در یک کشور آزاد باشید. شما آزادی می خواهید. شما نمی خواهید بدون دلیل منطقی آزادی تان سلب شود. دستگیر شدن تان برای شما تعجب برانگیز بوده است!…. تو خیلی‌ نفرت انگیز هستی‌، تو باید بروی زندان…. تو درونت خیلی‌ حقیر و کوچک هستی‌…”

قاضی پرونده، بعد از این اظهار نظر‌های یکجانبه و توام با تعصب و توهین نژادی، فضائل عزیزان را محکوم به ۵ ماه زندان می‌کند! اما این پایان ماجرا نیست…

اعتراض به حکم محکومیت ۵ ماهه، و شکایت از قاضی آمریکایی‌ به اتهام توهین نژادی به ایرانیان

حکم محکومیت غیر عادلانه قاضی دادگاه آتلانتا، با اعتراض متهم و شکایت رسمی‌ از قاضی پرونده، وارد فاز جدیدی میشود. متهم بعد از دریافت حکم محکومیت، در فرجه قانونی‌ ۳۰ روزه به حکم دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده جهات برررسی مجدد به داگاه تجدید نظر ارسال میشود. همزمان یک سازمان حقوق بشری، غیر انتفاعی پرو نفوذ مستقر در آمریکا با قبول وکالت فضائل عزیزان از قاضی پرنده به اتهام تبعیض نژادی، و ابراز تمایلات فاشیستی به متهم در اثنای دادگاه، به دادگاه شکایت میکنند و خواهان اخراج قاضی مزبور میشوند. قاضی دادگاه تجدید نظر بعد از ۷ ماه، با بررسی پرونده، ضمن نکوهش قاضی دادگاه بدوی، اقرار می‌کند که اظهار نظر‌های قاضی خطاب به متهم پرونده، “به روشنی نادرست، نامربوط و توهین آمیز بوده بوده است” ولی‌ همچنان محکومیت ۵ ماهه متهم ، بدون تغییر ابقا میشود!ولی‌ تاکید میشود متهم باز میتواند در فرجه قانونی‌ از ری دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی‌ کند.با اعتراض وکیل متهم، پرونده هم اکنون در دیوان عالی‌ آتلانتا در نوبت رسیدگی قرار دارد.

همزمان رییس سازمان غیردولتی موسوم به (دفاع از حقوق مسلمنان آمریکا) با انتشار نامه رسمی‌ سرگشاده خطاب به دادگستری آتلانتا، ضمن یادواری اظهار نظرهای توهین آمیز و تبعیض آمیز قاضی، از آنها خواسته است که ۵ ماه زندان غر منصفانه متهم را نقض کنند. این سازمان در ادامه نامه خود ابراز داشته است که در صورت عدم نقض محکومیت ۵ ماهه زندان متهم، از همه هواداران خود در شهر‌های مختلف آمریکا خواهد خواست تا با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در مقابل دادگستری آتلانتا به این حکم نا عادلانه معترض شوند.این سازمان در وبسایت رسمی‌ خود، همه اسناد مربوط به این پرونده را برای قضاوت افکار عمومی‌ منتشر ساخته است. این اسناد شامل گزارش پلیس، دفاعیات متهم، اظهارات دادستان و قاضی میباشد.