کنسولگری ایران در بصره به خاکستر تبدیل شد/واکنش منفعلانه وزارت خارجه ایران

روز جمعه، ۱۶ شهریور مردم ناراضی‌ شهر بصره عراق به کنسولگری ایران در بصره حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. مردم شهر بصره در اعتراض به ناکارامدی دولت در تامین آب و برق دست به شورش زده و به ساختمان‌های دولتی و احزاب وابسته به ایران حمله کرده و آنها را تخریب کردند. ساعاتی پس از انتشار عکس و فیلم‌های مربوط به آتش زدن کنوسلگری ایران، بهرام قاسمی ضمن تایید مورد حمله قرار گرفتن کنسولگری در حرکتی منفعلانه گفت که گروه مشخصی را متهم به این کار نمیکند و افزود که کارکنان کنسولگری آسیب ندیده ا‌ند.

در ویدئو هائی که از تظاهرات مردم ناراضی‌ بصره منتشر شده است، آنها در حالی‌ که کنسولگری ایران را آتش میزنند ، فریاد میزنند: ایران باید بره بیرون