شنبه گذشته، شبکه خبری جمهوری اسلامی، اقدام به پخش مستندی به نام “طراحی سوخته” کرد که در آن اعترافات تعدادی از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه پخش شد. در این مستند که ساخته وزرات اطلاعات می‌باشد، تلاش شده است تا با وصل کردن معترضین به احزاب خارج از کشور و قدرت‌های خارجی‌ به مخاطب چنین القا شود که کارگران معترض آلت دستی‌ بیش نبوده ا‌ند. در بخشی از این مستند ، راوی اذعان می‌کند که “ضد انقلاب” تلاش داشته است تا اعتراضات هفت تپه را به الگویی برای دیگر معترضین در شهرهای دیگر ایران تبدیل کند. گویا یکی‌ از دلایل پخش مستند ۱۹ دقیقه‌ای وزارت اطلاعات نیز تلاش در جهت شکستن این الگو بوده است. روز دوشنبه ۲۱ ژانویه/اول بهمن ماه ، منصور اسانلو،(یکی‌ از شخصیت‌های مورد حمله قرار گرفته در این مستند)سندیکالیست کارگری با حضور در تلویزیون آزاد به چرایی و انگیزه‌های احتمالی‌ ساخت این  مستند پرداخت. این گفتگو به مدت ۲۰ دقیقه در تلویزیون آزاد، پاسخی به مستند ۱۹ دقیقه‌ای وزارت اطلاعات میباشد