روز یکشنبه چند هزار نفر از از ایرانیان مقیم شهر آتلانتا در پارک پیدمنت به مناسبت جشن سیزده بدر گردهم آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. این مراسم با هماهنگی‌ کانون ایرانیان آتلانتا انجام شد. در حاشیه این جشن و سرور تعدادی از ایرانیان که هدی را “انجمن ایرانیان آزادی خواه آتلانتا” مینامیدند نیز با در دست داشتن پرچم شیر خورشید نشان و عکس تنی چند از زندانیان چون نسرین ستوده ضمن ابراز مخالفت با دولت جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانین سیاسی در ایران شدند.