• ‏🔴در پارس آباد صبح زود کارگرانی که سر چهارراه منتظر کار بودند را به بهانه کار سوار ماشین میکنند،حدود ۲۵۰ کارگر را به حسینیه ثارالله سپاه میبرند تا برای قاسم سلیمانی عزاداری کنند،بعد هم یک‌ کیسه برنج به دستشان میدهند و از انها فیلم میگیرند