اخراج یک مجری پر سابقه کانال یک به خاطر ۱۰۰ دلار

زینا تهرانی‌، مجری سیاسی شبکه یک لوس انجلس، با انتشار ویدئو و عکس‌هایی‌ در شبکه‌های اجتمایی‌ از قطع برنامه‌های خود در شبکه ماهواره‌ای کانال یک مستقر در لوس انجلس خبر داد. خانم تهرانی‌ با انتشار یک عکس گریان سلفی از خود از اینکه صدای او را قطع کرده ا‌ند، ابراز ناراحتی کرده است.  مجری اخراجی شبکه کانال یک مدعی است که شبکه مزبور به خاطر عدم دریافت به موقع ۱۰۰ دلار عذر وی را خواسته و برنامه او را بدون هیچ توضیح اضافی به طور کامل قطع کرده است. در یک ویدئو مجزای دیگر که به صورت محدود از طریق واتس اپپ به برخی‌ از اصحاب رسانه ارسال شده است؛ خانم تهرانی دست اندرکران کناال یک را متهم به همکاری با دولت جمهوری اسلامی کرده است و وعده داده است که برنامه‌های خود را از طریق یکی‌ دیگر از کانال‌های ماهواره‌ای آغاز خواهد کرد. شبکه کناال یک، به ادعا‌های مطرح شده از سوی خانم تهرانی‌ پاسخی نداده است.

 

خانم زینا تهرانی‌ یکی‌ از مجریان با سابقه سیاسی در آمریکا میباشد که سالها در شبکه‌های مختلف به تولید برنامه مشغول بوده است. وی همچنین در سال‌های اخیر با شبکه یک شهرام همایون همکاری میکرد اما اکنون بعد از اینکه صدای او آنجا قطع شده است به ناگهان متوجه شده است که کانال یک توسط دولت ایران خریداری شده است و عوامل رژیم آنجا نفوذ کرده ا‌ند.