یک شهروند ایرانی امریکایی که از ۱۱ سال پیش به عنوان پناهنده سیاسی ساکن ایالت جرجیا امریکاست توسط یک کمپانی امریکایی به علت داشتن ملیت ایرانی‌ مورد تبعیض قرار گرفته است. متعاقب این رفتار تبعیض آمیز کمپانی مزبور، آقای عزیزان شکایتی را به دادگاه فدرال آمریکا شعبه آتلانتا تقدیم و درخواست دادرسی کرده است. این شکایت توسط یکی‌ از تلویزیون‌های محلی آتلانتا پوشش خبری داده شده است. مطابق اسناد دادگاه , آقای عزیزان چهار ماه پیش از آنکه شکایت خود را در دادگاه فدرال مطرح کند، شکایتی در دادگاه محلی آتلانتا به علت رطوبت موجود در آپارتمان استیجاری خود را مطرح کرده و مطالبه نیم میلیون دلار خسارت به عللت سهل انکاری کمپانی مورد بحث کرده بود.

 

به دنبال ابلاغ شکایت نیم میلیون دلاری آقای عزیزان، کارمندان کمپانی مزبور به آپارتمان مسکونی وی، مراجعه و می‌گویند: “ایرانی‌‌ها همیشه مشکل ساز هستند، شما زود باید اینجا (آپارتمان) را تخلیه و به کشور خود برگرید…اینجا ایران نیست اینجا امریکاست و ما اجازه نمیدهیم شما بیشتر از این اینجا بمانید…”. به دنبال چنین رفتار تبعیض آمیزی، آقای عزیزان شکایت دوم خود را به دادگاه فدرال تسلیم و درخواست تظلم خواهی‌ میکند. آقای عزیزان در بخشی از اظهارات خود که توسط یک تلویزن محلی بازتاب یافته است در مورد انگیزه شکایت خود به دادگاه فدرال آمریکا چینین گفته است: اینجا(آمریکا) سرزمین توماس جفرسون، جورج واشنگتن و همیلتون، پدران بنیان گذار امریکاست، آنها پایه یک امریکای بدون تبعیض پی‌ریزی را کرده ا‌ند و آمریکا برای همه است. همه شهروندان آمریکا صرفنظر از رنگ، نژاد و ملیت باید به صورت یکسان از حق و حقوق اجتمایی‌ و سیاسی برخوردار باشند و رفتار کمپانی مزبور  انعکاس دهنده ارزش دمکاتیک آمریکا نمیباشد و آنها باید منتظر عواقب قانونی‌ رفتار تبعیض آمیز خود باشند. سیستم فدرال قضایی‌ آمریکا چنین رفتار غیر قانونی و تبعیض آمیز را تحمل نخواهد کرد.